تماس با ما

جهت ارتباط با واحد علم سنجی

  • اردبیل: انتهای خیابان دانشگاه، میدان دانشگاه، مجتمع اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  • پست الکترونیکی: sci@arums.ac.ir

  • تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۲۲۳۹۱

  • کد پستی: ۵۶۱۸۹-۸۵۹۹۱

آخرین ویرایش۰۴ خرداد ۱۳۹۶