پایگاه استنادی Publons

۱۱ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۵ کد خبر : ۱۷۰۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۸۷
دسترسی به Publons از طریق پایگاه استنادی Web of Science مهیا گردید.
پایگاه استنادی Publons

این پایگاه استنادی به معرفی مجلات با استاندارد مناسب در داوری پرداخته و شروع به ارزیابی مجله نموده و سپس آمار دقیقی از نحوه فعالیت داوری مجلات را ارایه می کند.

وب سایت https://publons.com برای داوران محیطی را فراهم می کند تا خدمات داوری مقالات را انجام دهند.

این پایگاه به تازگی از طریق پایگاه استنادی Web of Science نیز قابل دسترسی است.


نظر شما :