انتخاب مقاله دکتر سارا مصطفی لو به عنوان مقاله Highly cited paper

۰۲ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۱ کد خبر : ۱۶۵۶ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۰
بر اساس اعلام پایگاه استنادی Thomson Reuters، مقاله سرکار خانم دکتر سارا مصطفی لو به عنوان مقاله پراستناد Highly cited paper معرفی شد.
انتخاب مقاله دکتر سارا مصطفی لو به عنوان مقاله Highly cited paper

نتایج تحقیقات خانم دکتر سارا مصطفی لو عضو هیأت علمی دانشکده داروسازی اردبیل تحت عنوان Pesticides: an update of human exposure and toxicity که در مجله ARCHIVES OF TOXICOLOGY Volume: 91 Issue: 2 Pages: 549-599 Published: FEB2017- به چاپ رسیده است از طرف ESI به عنوان مقاله پراستنادHighly cited paper معرفی شد

معاونت تحقیقات دانشگاه این موفقیت ارزشمند را به سرکار خانم دکتر سارا مصطفی لو و جامعه علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تبریک گفته و از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون برای ایشان آرزومند است.

کلید واژه ها: Highly cited paper