دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعاتی Ovid

۱۲ تیر ۱۳۹۶ | ۱۰:۵۷ کد خبر : ۱۵۷۹ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۵
بدینوسیله به اطلاع کاربران دانشگاه می رساند دسترسی به مجموعه بانک اطلاعاتی Ovid برقرار گریده است.
دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعاتی Ovid

۱ رای