آشنایی با موتور جستجوگر گوگل اسکولار

گوگل اسکولار متن کامل هر سند را می سنجد و در نظر می گیرد که توسط چه کسانی نوشته شده و در کجا منتشر شده است. تعداد استنادها و... را ارائه می کند

ما را با اسناد کلیدی در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی آشنا می سازد و به نویسندگان و پژوهشگران این امکان را فراهم می سازد تا مقالاتشان در محیط وب بیشتر دیده و مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر زمینه ارتباط بین محققین حوزه های مختلف علوم را فراهم می آورد

 

جستجو در گوگل اسکولار

الف) جستجوی ساده ( Basic search )

کلیدواژه مورد نظر را در باکس مربوطه وارد نمایید تا نتابج مربوطه را ارائه دهد.

ب) جستجوی پیشرفته (Advanced Search )

باکس With all of the words

کلیدواژه هایی که در این جعبه وارد می نمایید مقالاتی را برای شما جستجو می نماید که تمام کلیدواژه های بارگذاری شده را دربرگیرد. یعنی کار عملگر AND را انجام می دهد

باکس With the Exact Phrase

زمانی که می خواهیم جستجوی انجام شده دقیقاً همان عبارت وارد شده در این جعبه باشد می توان از این جعبه جهت جستجو استفاده نمود

باکس With at least one of the words

این جعبه عملگر OR را بین کلیدواژه های اعمال می کند. یعنی نتایجی را برای شما بازیابی می کند که حداقل یکی از واژه ها را در برگیرد.

باکس Without the Words

این جعبه عملگر NOT را بین کلیدواژه ها اعمال می کند . یعنی نتایج بازیابی شده فاقد واژه وارد شده در این جعبه خواهد بود.

انتخاب فیلد عنوان برای کلیدواژه ها

زمانی که می خواهید مور جستجوگر گوگل، مقالاتی را برایتان بازیابی کند که کلیدواژه وارد شده در عنوان مقاله بیاید باید در قسمت where my words occur گزینه in the title of the article را انتخاب کنید.

جستجوی مقالات نویسنده خاص

زمانی که می خواهیم مقاله ای را از یک نویسنده خاص جستجو نماییم بایستی نام نویسنده را در جعبه Return articles authored by وارد نماییم.

تعیین محدوده زمانی

برای اینکه بخواهیم مقالات بازیابی شده در محدوده زمانی خاصی منتشر شده باشند، بایستی بازه زمانی را مشخص نماییم. برای این کار از قسمت Return articles dated between استفاده می کنیم

تعیین منبع منتشر شده

زمانی که می خواهیم نتایج بازیابی شده مربوط به یک مجله خاص باشد. از قسمت Return articles published in استفاده می کنیم

آیتم های ارائه شده در نتایج بازیابی

Cited By : اعداد نوشته شده در مقابل این لینک نشان دهنده تعداد استنادهایی است که در سایت هایی که توسط گوگل اسکولار ایندکس شده مورد استناد قرار گرفته اند. چنانچه در بالا نشان داده می شود. ۱۴ بار این مقاله مورد استناد قرار گرفته است. در صورتی که روی این لینک کلیک شود مقالات استناد کننده نشان داده می شود.

Related Articles : با کلیک روی این لینک، مدارک مورد مربوطه نشان داده می شود. (این مقالات حداقل در یک رفرنس مشترک می باشند)

All Versions : نشان دهنده نسخه های مختلف از مدرک، فوق در وب را ارائه می دهد که توسط سایت های گوناگون قابل دسترسی است.

Import into EndNote :

این قسمت قابل تنظیم است و می توان خروجی را در برنامه های مورد نظر وارد نمود. برای اینکار با استفاده از گزینه Sittings تغییرات مربوطه را اعمال نمود

با کلیک روی گزینه فوق سه آیتم Cite, Saved , Fewer باز می شود که با استفاده از صفحه Cite ما را در دادن ارجاع درست به مدرک راهنمایی کرده و امکان گرفتن خروجی برای رفرنس دهی را مهیا می سازد.

Fewer مجدداً به حالت اول برمی گرداند.

 

محدودیت ها

با استفاده از گزینه های سمت چپ، محدود سازی زمانی، Sort کردن نتایج و نیز با کلیک نمودن روی لینک PDF و یا Full-text مقابل برخی مدارک بازیابی شده می توان به متن کامل مدارک دسترسی داشت.

Google Scholar Citation

جهت ثبت نام در Google Scholar Citation از طریق لینک My Citations در بالای صفحه گوگل اسکولار می توان برای خود پروفایل ایجاد نمود. این کار موجب بالارفتن میزان استنادات به مقالات خود در محیط وب می شود

 

آخرین ویرایش۰۷ مهر ۱۳۹۷