راهنمای استفاده از Web of Sciences

جستجو در Web of Science

صفحه جستجوی Web of Science شامل، Basic Search, Cited Reference Search, Advanced Search, Author Search

 

Basic Search

در این صفحه کلیدواژه مورد نظر را در باکس جستجو وارد نموده از باکس جلویی فیلد موضوع، عنوان، نویسنده، منبع و یا... انتخاب نمایید. با استفاده از گزینه Add Another Field باکس های جستجوی بیشتری را می‌توان اضافه نمود. در هنگام جستجو می‌توان از عملگر های ( AND, OR, Not ) و کاراکترهای جانشین (*و ؟) می‌توانید استفاده کنید.

فیلدهای قابل انتخاب از باکس کشویی جلوی باکس جستجو

Topic : جستجوی کلیدواژه در عنوان، چکیده، کلیدواژه ها و متن را فراهم می کند

Title : جستجوی در عنوان سند

Author : جستجو براساس نام نویسنده

Group Author : جستجو در گروه تحقیقات خاص

Author Identifiers : جستجو براساس شناسه نویسنده

Publication name : جستجو براساس مجله و منبع خاص انجام شود

Conference : جستجو از کنفرانس یا همایش

Document type : جستجو براساس نوع سند

جستجو براساس فیلدهایی همچون وابستگی سازمانی، DOI ، PubMed ID و .... انجام شود

در صفحه نتایج می‌توانید با استفاده از سمت چپ ( Refine Results ) محدودیت هایی را اعمال نمایید

با استفاده از باکس Search within result جهت تایپ کلیدواژه دیگری جهت محدود نمودن نتایج استفاده کنید

اعمال محدودیت ها با استفاده از گزینه‌های Publication Years , Web of Science Categories, Document Types, Organizations-Enhanced, Funding Agencies, Authors ,

Open Access

نتایج بدست آمده را می‌توان براساس تاریخ انتشار جدید به قدم یا برعکی و یا براساس استناد بالا به پایین و برعکس و یا عناوین و نام نویسنده بصورت صعودی ونزولی مرتب کرد

استفاده از گزینه زیر می‌توان نتایج را ذخیره نمود، در Endnote ذخیره کرد.

برای اینکار ابتدا گزینه Endnote Save to را انتخاب و از قسمت Record Content مشخص نمایید که اطلاعات کتابشناختی به چه صورتی به فایل Endnote شما انتقال یابد.

با استفاده از گزینه View Abstract خلاصه مقاله برای شما گشوده می شود. همچنین می‌توانید جهت دسترسی به متن کامل مقالات از گزینه Full Text From Publisher استفاده کنید. تا به صفحه اصلی مجله متصل شده متن کامل مقاله را مشاهده و یا دانلود نمایید

با کلیک روی عنوان مقاله می توانید اطلاعات بیشتری بدست آورید. در صفحه خلاصه مقاله می توانید با استفاده از گزینه Create Citation Alert می‌توانید از استنادات دریافتی این مقاله مطلع شوید.

ابتدا روی گزینه Create Citation Alert کلیک نمایید تا صفحه مربوطه باز شود، سپس اطلاعات مورد نظر را تکمیل نمایید.

*در سمت راست صفحه مقاله چاپ شده می توان اطلاعاتی در خصوص تعداد استنادات مقاله، پایگاه نمایه شده، مقالات مرتبط و... بدست آورد.

اگر بخواهید از مقالات موضوع مورد جستجوی خود اطلاع یابید، بایستی گزینه Create Alert از صفحه نتایج کلیک نمایید تا صفحه مورد نظر گشوده شود.

در پنجره باز شده ابتدا برای جستجوی خود نامی متناسب انتخاب کرده، در قسمت Type اطلاعات درخواستی از مقاله منتشر شده (مانند: نویسنده، عنوان، منبع، چکیده و رکورد کلی) را تعیین نموده، از قسمت Frequency محدودیت زمانی(روزانه، هفتگی، ماهانه) را تعیین سپس کلید ذخیره را کلیک می‌کنیم.

Author Search : جستجو براساس نام نویسنده مورد نظر با استفاده از این گزینه می توان جستجو را براساس نام و نام خانوادگی، فیلد پژوهشی و وابستگی سازمانی فرد مورد نظر انجام داد

 

در صفحه نتایج پس از اطمینان از اسناد نویسنده مورد نظر می‌توان با استفاده از گزینه Create Citation Report اطلاعات کاملی را در خصوص H-Index, Citation و لیست مقالات و نمودار مقالات منتشر شده و استنادات دریافتی براساس سال نویسنده را ملاحظه نمود.

Analyze Results : از این گزینه جهت تجزیه و تحلیل داده ها از فیلد انتخابی بکار می رود.

Cited Reference Search : جهت رویت اسنادی که به سند مورد نظر ما استناد داده است، استفاده می‌شود. در باکس Cited Author نام نویسنده را تایپی می‌کنید تا جستجو براساس آن صورت گیرد. به منظور محدود نمودن جستجو می‌توان از باکس Cited Work جهت تایپ قسمتی از عنوان منبع استفاده نمود و نیز در باکس Cited Years می‌توان محدوده سالی جستجو را تعیین کرد.

Advanced Search : جهت استفاده از جستجوی پیشرفته باید از تجربه و مهارت بالایی در جستجو برخوردار باشید. جستجو در این قسمت با استفاده از فیلدهای و ترکیب آنها صورت می‌گیرد استفاده از عملگرهای AND, OR, NOT و پرانتز وعلائم باید جستجو را انجام داد. نمونه فیلدهای مورد استفاده در این قسمت در تصویر زیر نشان داده شده است.

Search History : با انتخاب این گزینه می‌توان تاریخچه جستجوهای انجام شده خود را ملاحظه نمود و در صورت نیاز از آنها استفاده کرد ویا با کلیک روی گزینه Edit آنها را ویرایش نمود. همچنین می توانید با انتخاب گزینه History Save آنها را ذخیره نمایید

 

Journal Citation Reports : بطور سالانه توسط موسسه تامسون رویترز منتشر شده و اطلاعاتی را در مورد مجلات دانشگاهی ارائه می‌دهد. از ویژگی های مهم این پایگاه

مقایسه مجلات

مجلاتی که بیشترین استناد را دریافت کرده‌اند

ارائه Impact Factor مجلات

تعداد مقالات منتشر شده در مجله و...

با استفاده از گزینه Compare Journals می توان مجلات را با هم مقایسه نمود

View Title Changes : جهت رویت فهرست مجلاتی که عناوین آنها تغییر یافته است

Select Journals : انتخاب مجله مورد جستجو از لیست ارائه شده

Select Categories : مشاهده مجلات در یک موضوع خاص

JIF Quartile : انتخاب Q مجلات

Select Publisher : جستجو براساس ناشر مجله

Select Country/Territory : جستجوی مجلات منتشر شده توسط یک کشور

Impact Factor Range : انتخاب محدوده ضریب تاثیر( IF ) مجله

برای رویت اطلاعات مجله بایستی عنوان یا ISSN مجله را در باکس Go to Journal Profile وارد نموده جستجو کنید. در صفحه گشوده شده اطلاعات کتابشناختی و IF مجله را براساس سال و سایر شاخص های علم سنجی مربوط به مجله را ملاحظه می‌نمایید

 

 

 


 

آخرین ویرایش۰۷ مهر ۱۳۹۷