شاخص مجلات CiteScore

شاخص CiteScore مربوط به مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی Scopus می باشد که از نظر محاسبانی شبیه به Impact Factor است ولی بازه زمانی مربوط به محاسبه تعداد مقالات در آن ۳ ساله است. بدین مفهوم که تعداد استنادات دریافتی مجله در سال ۲۰۱۶ تقسیم بر تعداد مقالات منتشر شده مجله در ۳ سال قبل.

جدول مقایسه ای شاخص CiteScore مجلات نمایه شده کشور در سال ۲۰۱۷

جدول مقایسه ای شاخص CiteScore مجلات نمایه شده کشور در سال ۲۰۱۶

آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۳۹۷