اخبار

برگزاری کارگاه Eprint

کارگاه آشنایی با نحوه بارگذاری اطلاعات در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه (Eprints) توسط اداره علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه کتابدار پژوهشی

برگزاری کارگاه کتابدار پژوهشی ویژه کتابداران و مسئولین کتابخانه های دانشگاه روز دوشنبه ۲۹ دی ماه سال ۱۳۹۷ در آزمایشگاه کامپیوتر منابع الکترونیکی معاونت تحقیقات و فناوری

ادامه مطلب

اعطای گرانت به استادیاران جوان برترعلوم پزشکی کشور

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه می رساند. معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در نظر دارد به منظور تشویق محققان جوان برتر دانشگاه ها به استادیاران جوان گرانت تحقیقاتی معادل ۱۵۰ میلیون ریال اعطا کند.

ادامه مطلب