اخبار

چهارمین جلسه شورای فناوری سلامت دانشگاه

چهارمین جلسه شورای فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی با حضور ریاست دانشگاه دکتر اخوان اکبری، معاونت تحقیقات و فناوری دکتر بهلولی و اعضای شورای فناوری دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ در سالن جلسات ریاست دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب

ارائه مقاله

ارائه مقاله شناسایی و اولویت بندی موانع دانش بنیان شدن شرکت ها در زیست بوم کارآفرینی استان اردبیل توسط مهدی حسین نژاد، صادقه حسین زاده و مهناز رحیمی

ادامه مطلب