پزشک بیماران بین الملل

دکتر بهرام حافظی فر

متخصص پوست، مو و زیبایی  

‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
وظایف پزشک IPD

- ویزیت بیمار در ساعت اول بستری

- هماهنگی با پزشک پذیرش دهنده و گرفتن دستورات اولیه

- هماهنگی با سرپرستار بخش و دفتر پرستاری جهت انجام اقدامات پاراکلینیک و مشاوره های بیمار در سریعترین زمان ممکن

- ویزیت روزانه مریض

- آماده کردن خلاصه پرونده و مدارک مریض به زبان انگلیسی

- پی گیری اتفاقات اورژانسی که ممکن است در طی ۲۴ ساعت برای بیمار اتفاق بیافتد

 

 

آخرین ویرایش۱۳ مرداد ۱۳۹۸