واحدهای پاراکلینیک

آزمایشگاه و بانک خون:

این واحد در طبقه همکف بیمارستان واقع بوده و با دارا بودن بخش‌های تخصصی بیوشیمی، هورمون‌شناسی، هماتولوژی، سرولوژی و ایمنولوژی، میکروبیولوژیدو بانک خون و با برخورداری از تجهیزات آزمایشگاهی لازم، به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمت در بالاترین سطح کیفی به بیماران بستری و مراجعین سرپایی می‌باشند.

تصویر برداری:

• سونوگرافی:

در این بیمارستان امکان انجام انواع سونوگرافیها از جمله سونوگرافی رنگی داپلر از عروق مهیا بوده و همچنین دارای دستگاه سونوگرافی پرتابل می‌باشد که امکان انجام سونوگرافی برای بیماران غیرقابل انتقال را ممکن می سازد.

• رادیولوژی:

بخش رادیولوژی دارای دستگاه رادیولوژی دیجیتال متصل به سیستم یکپارچه HIS می باشد

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷