ریاســـــت

دکتربهرام حافظی فر

متخصص پوست، مو و زیبایی

پست الکترونیکی: b.hafezifar@arums.ac.ir

شماره تماس: د فتر ریاست ۳۳۷۲۳۶۴۷-۰۴۵

 

 

شرح وظایف

 • بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه‌ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می‌شود (رضایت مشتری گرا).

 • نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه‌های مصوب دانشگاه و هیئت امناء.

 • جلب همکاریهای برون سازمان و پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.

 • مشارکت در کمیته‌ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات.

 • نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول دانشگاه.

 • علام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیت‌های بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط.

 • نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی.

 • هدایت و هماهنگی فعالیت‌های آموزشی، اداری، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان.

 • انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخش‌های مختلف بیمارستان.

 • پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه‌ها

 • مسئولیت و نظارت بر امور مالی و اداری بیمارستان

 • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی

 • شرکت در سمینارها و کنگره‌ها

 • انتصاب و عزل کارکنان

 

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۳۹۷