معرفی بیمارستان آموزشی درمانی امام رضا (ع):

بیمارستان آموزشی ودرمانی امام رضا (ع) پس از اخذ موافقت اصولی توسط دانشگاه آزاد اسلامی درجنب آن دانشگاه واقع درمیدان بسیج اول خیابان حافظ در زمینی به مساحت ۱۷۵۲۶ مترمربع و با زیربنایی به مساحت ۱۱۸۵۴ مترمربع احداث وساختمان آن درسال ۱۳۹۲ تکمیل شده است و پس از آن طی تفاهم نامه ای در تیرماه ۱۳۹۶ بمدت ۱۰ سال به منظور راه اندازی و بهره برداری دراختیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل قرارگرفته است و فعلاً" درحال تجهیز و تأمین منابع انسانی و رفع نواقص جزئی می باشد و امید است تا پایان سال ۹۶ به بهره برداری برسد.

 

این بیمارستان دارای ۱۰۸ تخت بستری عادی و ویژه می باشد و شامل ۴ بخش بستری جراحی، دو بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ICU ه (۱۲ تخت ویژه)، دو بخش اتاق عمل (۶ تخت اتاق عمل) و واحدهای رادیولوژی و آزمایشگاه و همچنین درمانگاه صبح و کلینیک ویژه عصر می باشد.

این بیمارستان علاوه برآموزش دانشجویان پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی، خدمات درمانی برای بیماران در زمینه جراحی های مختلف ارائه خواهد نمود که دراین راستا بخش پوست از بیمارستان امام خمینی (ره)، بخش های ارولوژی وچشم از بیمارستان علوی و قسمتی از جراحی های غیراورژانس بیمارستان فاطمی به این بیمارستان انتقال خواهد یافت.