کارگاه ها و همایش ها

 

برنامه کارگاه های سال ۱۳۹۷

ردیف

ایام هفته

تاریخ

عنوان کارگاه

مدرس

مخاطبان

محل برگزاری

 

۱

چهارشنبه

پنج شنبه

۱۳/‏۴/‏۱۳۹۷

۱۴/‏۴/‏۱۳۹۷

آموزش نرم‌افزار مدیریت منابع علمی Mendeley

دکتر مجتبی امانی

صغری گلمغانی

هیأت علمی دانشکده پزشکی و پرستاری

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

 

برنامه کارگاه

اسلاید کارگاه

 

۲

چهارشنبه

۷/‏۹/‏۱۳۹۷

کارگاه End Note

دکتر مهدی اجری

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

سایت کامپیوتری دانشکده پرستاری

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۳

سه شنبه

۱۱/‏۷/‏۱۳۹۷

کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات

دکتر مجتبی امانی

هیأت علمی

سالن اجتماعات دکتر حضرتی

اسلاید کارگاه

‌‌‌برنامه کارگاه

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۳۹۷