شورای انتشارات دانشگاه

رئیس شورای اداره کتب و انتشارات دانشگاه

 

‌‌‌‌

دکتر محسن سقا

رئیس شورای اداره کتب و انتشارات

 

اعضای شورای تالیف و ترجمه

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

دکتر حبیب اوجاقی

عضو

دکتر هادی پیری

عضو

دکتر حمداله پناهپور

عضو

دکتر نسرین فولادی

عضو

رسول لطف اله زاده

دبیر

 

تلفن تماس دبیر شورا ۳۳۵۳۴۷۵۷-۰۴۵

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۳۹۸