وضعیت مقالات مجله Data in Brief

۲۴ دی ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۲ کد : ۵۶۵۹ اخبار
تعداد بازدید:۷۴۴
به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان گرامی دانشگاه می رساند مقالات منتشر شده در مجله Data in Brief معادل Research Letter می باشد

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان گرامی دانشگاه می رساند بنابه دستور وزارت متبوع مقالات منتشر شده در مجله Data in Brief با شماره استاندارد بین المللی (شاپا) ۲۳۵۲-۳۴۰۹ که به ارائه و اشتراک پذیری Datasets می پردازند و از نوع Data Article نامگذاری شده اند. برای ارزیابی اعضای محترم هیأت علمی جهت ترفیع، ارتقاء، پاداش مقاله و ارزشیابی های پژوهشی معادل Research Letter امتیازدهی می شوند.