بخشهای پارکلینیک

آزمایشگاه و بانک خون:

این واحد در طبقه پایین قسمت الحاقی بیمارستان واقع بوده و با دارا بودن بخش‌های تخصصی بیوشیمی، هورمون‌شناسی، هماتولوژی، سرولوژی و ایمنولوژی، میکروبیولوژی، پارازیتولوژی، پاتولوژی و بانک خون و با برخورداری از تجهیزات آزمایشگاهی لازم، به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمت در بالاترین سطح کیفی به بیماران بستری و مراجعین سرپایی می‌باشند.

تصویر برداری:

• سی تی اسکن:

این بیمارستان دارای دستگاه CT-Scan زیمنس اسپیرال با قابلیت انجام سی تی اسکن‌های عمومی و تخصصی (با کنتراست و بدون کنتراست) از قسمت‌های مختلف بدن می‌باشد.

• سونوگرافی:

در این بیمارستان امکان انجام انواع سونوگرافیها از جمله سونوگرافی رنگی داپلر از عروق مهیا بوده و همچنین دارای دستگاه سونوگرافی پرتابل می‌باشد که امکان انجام سونوگرافی برای بیماران غیرقابل انتقال را ممکن می سازد.

• رادیولوژی:

بخش رادیولوژی دارای دستگاه رادیولوژی آنالوگ بوده و دستگاه رادیولوژی دیجیتال نیز خریداری شده که در آینده راه‌اندازی خواهد شد.

واحد اکوکاردیوگرافی و تست ورزش:

واحد اکوکاردیوگرافی و تست ورزش بیمارستان نیز در کنار واحد اورژانس دایر می‌باشد.

واحد آندوسکوپی:

با توجه به جذب فوق تخصص گوارش واحد آندوسکوپی در کنار واحد اورژانس دایر می باشد.

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۷