رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد

دکتر بابک سبزی وند

مدرک تحصیلی: متخصص بیهوشی

دور نویس: ۰۴۵۳۲۷۲۳۰۹۶

شماره تماس :۰۴۵۳۲۷۲۲۱۱۰- داخلی ۲۰۱

پست الکترونیکی :emamahospital1@gmail.com

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۵