رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد

دکتر جواد سرباز زاده

مدرک و رشته تحصیلی: متخصص جراح عمومی

دور نویس: ۰۴۵۳۲۷۲۳۰۹۶

شماره تماس :۰۴۵۳۲۷۲۲۱۱۰- داخلی ۲۰۱

پست الکترونیکی :emamahospital1@gmail.com

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۶