رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد

دکتر بابک سبزی وند

مدرک تحصیلی: متخصص بیهوشی

دور نویس:

شماره تماس:

پست الکترونیکی: