خدمات اداری

نام و نام خانوادگی: یوسف کیانی

سمت: مسئول خدمات اداری

مدرک تحصیلی: کارشناس

دور نویس:

شماره تماس :۳۲۷۲۹۸۱۹-۰۴۵

پست الکترونیکی: 

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۰۱