تودیع و معارفه

انتصاب در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان پارس آباد مغان

۱۹ آذر ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۸ کد : ۵۳۵۷ خبر
تعداد بازدید:۱۱۹۰

در مورخه ۱۹ آذر ۹۷ و با حضور دکتر جعفرپور مدیریت شبکه بهداشت، آقای صدیق نیا و ناصری از معاونت درمان و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل جلسه ای در محل سالن جلسات مدیریت شبکه برگزار گردید که انتصابات زیر طی احکام جداگانه صورت پذیرفت.
آقای نورعلی سلامی که مدیریت بیمارستان امام خمینی (ره) را بر عهده داشتند به عنوان سرپرست معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آباد منصوب شدند.

آقای اکبر وظیفه که به عنوان سرپرست خدمات پرستاری بیمارستان امام خمینی (ره) مشغول فعالیت بودند به عنوان سرپرست مدیریت بیمارستان امام خمینی (ره) منصوب شدند.

خانم مریم قدیم خانی که قبلاً مسئولیت بهبود کیفیت بیمارستان امام خمینی (ره) را بر عهده داشتند به عنوان مدیر خدمات پرستاری بیمارستان امام خمینی (ره) منصوب شدند.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان پارس آباد

کلید واژه ها: تودیع و معارفهبیمارستان امام خمینی (ره)پارس آبادمدیریترئیس خدمات پرستاری


( ۲ )