دوره های آموزشی

دوره آموزشی گزارش نویسی برگزار گردید

۲۸ آبان ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۸ کد : ۵۱۲۷ خبر
تعداد بازدید:۲۳۸

در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۷ در محل سالن شهدای حرم بیمارستان امام خمینی ره شهرستان پارس آباد دوره آموزشی گزارش نویسی در راستای نیازسنجی آموزشی بیمارستان و اهمیت این موضوع در بهبود کیفیت اراده خدمات به مددجویان توسط واحد آموزش برگزار گردید. این دوره به منظور آشنایی پرسنل درمانی با نحوه صحیح گزارش نویسی و مسائل قانونی آن با سخنرانی خانم قدیم خانی (مسئول بهبود کیفیت بیمارستان)، آقای عارفی (سوپروایزر مرکز) و خانم زیادی در تاریخ قید شده برگزار گردید.

روابط عمومی بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد