برنامه کلاس دانشجویان پزشکی

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۶ ترم اول ۹۶

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

بیوشیمی ۱

دکتر ماذنی

تربیت بدنی ۱

آقای پرواسی

زهرا علی اکبری

کامپیوتر

کلاس ۱

محمد نیا

زبان پیش دانشگاهی

نظری بقاء

کلاس ۱

 

یکشنبه

بیوشیمی ۱

کلاس ۱

ماذنی

علی پناه مقدم

مقدمات علوم تشریحی

کلاس ۱

سقا- نیاپور

گلمحمدی- نامجو نجف زاده

اخلاق اسلامی

کلاس ۱

واحدی زاده

آناتومی مقدمات

عملی آناتومی

سقا- نیاپور

گلمحمدی - نامجو نجف زاده

 

 

 

دوشنبه

 

 

بیوشیمی ۱

عملی

دکتر علی پناه مقدم

 

مقدمات علوم تشریحی

عملی بافت

سقا- نیاپور

گلمحمدی نامجو- نجف زاده

ایمنی وترافیک

کلاس ۱

دکتر مهرتک

 

 

 

سه شنبه

 

 

مقدمات علوم تشریحی

کلاس ۱

سقا- نیاپور

گلمحمدی نامجو- نجف زاده

ادبیات فارسی

کلاس ۱

نظری بقا

ادبیات فارسی

کلاس ۱

نظری بقا

آناتومی مقدمات

عملی آناتومی

سقا- نیاپور

گلمحمدی- نامجو نجف زاده

 

چهار شنبه

 

 

ساعت فرهنگی

ساعت فرهنگی

مقدمات علوم تشریحی

عملی بافت

سقا- نیاپور

گلمحمدی -نامجو نجف زاده

روان شناسی سلامت

کلاس ۱

دکتر ندرمحمدی

آداب پزشکی ۱

کلاس ۱

دکتر ندرمحمدی

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیوشیمی ۱ عملی دکتر علی پناه مقدم دوشنبه تا ساعت ۱۳ می باشد.

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۶ ترم سوم ۹۵

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

تربیت بدنی ۲

 

آقای پرواسی

زهرا علی اکبری

 

 

 

یکشنبه

آناتومی اعصاب

کلاس ۴

نجف زاده

سقا

میکروب شناسی عملی

تیمورپور

خادمی

فیزیولوژی ۲

کلاس ۴

عابدی - میلان

سعادتی امانی

 

 

میکروب شناسی عملی

تیمورپور

خادمی

 

دوشنبه

اندیشه اسلامی۴

معاضدی

میکروب شناسی تئوری

کلاس ۴

تیمورپور

خادمی

ایمنولوژی

عملی

 

دکتر پیردل

ایمنولوژی تئوری

کلاس ۴

دکتر پیردل

 

 

 

سه شنبه

فیزیولوژی عملی

دکتر عابدی

میکروب شناسی تئوری

کلاس ۴

تیمورپور

خادمی

فیزیولوژی ۲

کلاس ۴

عابدی - میلان

سعادتی امانی

فیزیولوژی عملی

دکتر عابدی

 

 

 

چهار شنبه

 

 

ساعت فرهنگی

ساعت فرهنگی

روان شناسی

کلاس ۴

دکتر مولائی

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۶۲۳