دانشجویان برتر

 

‌- خانم فاطمه صفوی هیر‌ کسب رتبه اول امتحان علوم پایه دندانپزشکی شمال غرب کشور

‌‌-سرکارخانم زهرا مرتضوی کسب رتبه سوم امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی شمال غرب کشور‌

‌- خانم الناز خانی خیرالدین کسب رتبه سوم امتحان جامع علوم پایه داروسازی شمال غرب کشو‌ر ‌

 

 

 

 

بسمه تعالی

اسامی دانشجویان برتر اول تا سوم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴

دندان پزشکی ۹۲

معدل

دندان پزشکی ۹۳

معدل

وحید خلیلی

۱۸.۳

آیدا نادری پور

۱۷.۳۱

فاطمه صفوی هیر

۱۷.۶۶

معصومه ولیلو

۱۷.۲۱

زهرا مرتضوی مرشت

۱۷.۳

محمد رضا سلیمی موحد

۱۷.۱۷

داروسازی ۹۲

معدل

داروسازی ۹۳

معدل

الناز خانی خیرالدین

۱۹.۰۱

پگاه ترابی

۱۷.۶۱

سید حسین اسبقیان

۱۸.۷۸

کیمیا مصافی

۱۷.۴۲

سیما نجفی

۱۷.۷۸

سحرمیرزایی

۱۶.۴۳

پزشکی ۹۲

معدل

پزشکی ۹۳

معدل

سعید پور مقدم

۱۸.۹۶

شهره پردل

۱۸.۱

سید محمد موسوی بقرآباد

۱۸.۷۴

سام رحیم نژاد

۱۸.۷۱

پیمان صالح زاده

۱۸.۴۷

طوبی طریقی

۱۷.۵۱

پزشکی ۹۴

معدل

دندان پزشکی

معدل ۹۴

خدیجه ذوالقدر

۱۹.۳۲

مینا اعظمی

۱۷.۱۷

نرگس منفرد

۱۷.۳۱

نگین برادران جمیلی

۱۷.۰۵

فاطمه گل صنم لو

۱۷.۲۹

امیر دانش پایه

۱۶.۳۶

داروسازی ۹۴

معدل

 

 

واحد ادهمی

۱۹.۳

 

 

محمد شعبانی مشکول

۱۸.۹۸

 

 

بیتا آردی

۱۸.۴۳