دانشجویان برتر

 

‌- خانم فاطمه صفوی هیر کسب رتبه اول امتحان علوم پایه دندانپزشکی شمال غرب کشور

-سرکارخانم زهرا مرتضوی کسب رتبه سوم امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی شمال غرب کشور‌

- خانم الناز خانی خیرالدین کسب رتبه سوم امتحان جامع علوم پایه داروسازی شمال غرب کشو‌ر

 

اسامی دانشجویان برتر اول تا سوم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵

پزشکی ۹۲

 

زهرا عادلی

معدل ۱۶.۶۰

 

 

 

سید محمد موسوی بقرآباد

معدل ۱۶.۵۴

 

 

 

 

 

نیما قاسم زاده

معدل ۱۶.۰۴

 

 

 

دندان پزشکی ۹۲

 

زهرا مرتضوی مرشت

معدل ۱۷.۴۴

 

 

 

وحید خلیلی

معدل ۱۶.۸۰

 

 

 

فاطمه صفوی هیر

معدل ۱۶.۶۴

 

 

 

داروسازی ۹۲

رویا نیک نژاد

معدل ۱۷.۷۷

 

 

 

سیما نجفی

معدل ۱۶.۰۸

 

 

 

شبنم محمدی نور‌

معدل ۱۵.۸۰

 

 

 

دندانپزشکی ۹۳

آیدا نادری پور

معدل ۱۸.۲۴

 

 

 

تقی صدرایی

معدل ۱۷.۳۶

 

 

 

سیده شیوا داودزاده

معدل ۱۷.۳۳

 

 

 

معصومه ولیلو

معدل ۱۷.۳۳

 

 

 

پزشکی ۹۳

کریم حسین پور

معدل ۱۸.۱۳

 

 

 

شهره پردل

معدل ۱۸.۰۵

 

 

 

سام رحیم نژاد

معدل ۱۷.۴۱

 

 

داروسازی ۹۳

کیمیا مصافی

معدل ۱۸.۴۷

 

 

 

پگاه ترابی معدل

معدل ۱۸.۳۷

 

 

 

آی ناز محمودی

معدل ۱۸.۲۶

 

 

 

دندانپزشکی ۹۴

مینا اعظمی

معدل ۱۸.۱۸

 

 

 

سیده مرضیه حسینی

معدل ۱۷.۳۶

 

 

 

نگین برادران جمیلی

معدل ۱۷.۰۷

 

 

پزشکی ۹۴

 

خدیجه ذوالقدر

معدل ۱۹.۶۷

 

 

 

نرگس منفرد

معدل ۱۷.۳۸

 

 

 

گلناز رشیدی

معدل ۱۷.۰۶

 

 

 

محمد وجدانی

معدل ۱۷

 

 

 

داروسازی ۹۴

نازلی آهنگرزاده

معدل ۱۸.۱۲

 

 

 

علی عرب

معدل ۱۷.۸۰

 

 

 

محمد شعبانی

معدل ۱۷.۴۰

 

 

 

صدف رضوانپور

معدل ۱۷.۴۰

 

 

 

 

 

 

اسامی دانشجویان برتر اول تا سوم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴

دندان پزشکی ۹۲

معدل

دندان پزشکی ۹۳

معدل

وحید خلیلی

۱۸.۳

آیدا نادری پور

۱۷.۳۱

فاطمه صفوی هیر

۱۷.۶۶

معصومه ولیلو

۱۷.۲۱

زهرا مرتضوی مرشت

۱۷.۳

محمد رضا سلیمی موحد

۱۷.۱۷

داروسازی ۹۲

معدل

داروسازی ۹۳

معدل

الناز خانی خیرالدین

۱۹.۰۱

پگاه ترابی

۱۷.۶۱

سید حسین اسبقیان

۱۸.۷۸

کیمیا مصافی

۱۷.۴۲

سیما نجفی

۱۷.۷۸

سحرمیرزایی

۱۶.۴۳

پزشکی ۹۲

معدل

پزشکی ۹۳

معدل

سعید پور مقدم

۱۸.۹۶

شهره پردل

۱۸.۱

سید محمد موسوی بقرآباد

۱۸.۷۴

سام رحیم نژاد

۱۸.۷۱

پیمان صالح زاده

۱۸.۴۷

طوبی طریقی

۱۷.۵۱

پزشکی ۹۴

معدل

دندان پزشکی

معدل ۹۴

خدیجه ذوالقدر

۱۹.۳۲

مینا اعظمی

۱۷.۱۷

نرگس منفرد

۱۷.۳۱

نگین برادران جمیلی

۱۷.۰۵

فاطمه گل صنم لو

۱۷.۲۹

امیر دانش پایه

۱۶.۳۶

داروسازی ۹۴

معدل

 

 

واحد ادهمی

۱۹.۳

 

 

محمد شعبانی مشکول

۱۸.۹۸

 

 

بیتا آردی

۱۸.۴۳