دانشجویان برتر

-محمد رضا سلیمی کسب رتبه دوم امتحان علوم پایه دندانپژشکی شمال غرب کشور اسفند ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

-کیمیا مصافی کسب رتبه اول امتحان علوم پایه داروسازی شمال غرب کشور اسفند ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

- خانم فاطمه صفوی هیر کسب رتبه اول امتحان علوم پایه دندانپزشکی شمال غرب کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

-سرکارخانم زهرا مرتضوی کسب رتبه سوم امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی شمال غرب کشور‌

 

 

 

 

 

 

- خانم الناز خانی خیرالدین کسب رتبه سوم امتحان جامع علوم پایه داروسازی شمال غرب کشو‌ر

 

 

 

 

 

 

 

اسامی دانشجویان اول تا سوم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

دندان پزشکی ۹۲

فرشاد بهادیوند

معدل ۱۷.۷۷‌
 

 

 

 

 

 

زهرا مرتضوی مرشت

معدل ۱۷.۶۷‌

 

 

 

 

 

فاطمه صفوی هیر

معدل ۱۷.۳۶

 

 

 

 

 

 

دندان پزشکی ۹۳

مهسا اسمعیلی

معدل ۱۶.۸۶

 

 

 

 

آیدا نادری پور

معدل ۱۶.۸۵

 

 

 

 

 

 

معصومه ولیلو

معدل ۱۶.۵۱‌

 

 

 

 

 

 

دندانپزشکی ۹۴

مینا اعظمی

معدل ۱۸.۴۸‌

 

 

 

 

 

سینا ابوالقاسمی فخری

معدل ۱۷.۷‌

 

 

 

 

 

سیده مرضیه حسینی

معدل ۱۷.۴۲

 

 

 

 

 

دندانپزشکی ۹۵

صبا فلاح پرور

معدل ۱۷.۷۲

 

 

 

 

 

بهلول عباس زاده

معدل ۱۷.۶۴‌

 

 

 

 

 

امین ولی زاده

معدل ۱۶.۵۸

 

 

 

 

 

پزشکی ۹۴

نرگس منفرد

معدل ۱۸.۹۱

 

 

 

 

 

 

یلدا علی پور خبیر

معدل ۱۷.۸۹

 

 

 

 

 

محمد شریفی فرد

معدل ۱۶.۵۷

 

 

 

 

 

 

 

پزشکی ۹۵

زهرا صادقی جدی

معدل ۱۷.۸۲‌

 

 

 

 

 

میثم صمدی

معدل ۱۷.۵۱‌

 

 

 

 

 

 

طوبی جمالی

معدل ۱۷.۵‌

 

 

 

 

 

 

 

اسامی دانشجویان اول تا سوم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵

 

وحید خلیلی

معدل ۱۷.۸۷

 

 

 

 

 

زهرا مرتضوی مرشت‌

معدل ۱۷.۶۷

 

 

 

 

 

فرشاد بهادیوند

معدل ۱۷.۰۷

 

 

 

 

دندانپزشکی ۹۳

معصومه ولیلو

معدل ۱۷.۴۹

 

 

 

 

آیدا نادری پور

معدل ۱۷.۳۳

 

 

 

 

مهسا اسمعیلی

معدل ۱۷.۰۴

 

 

 

دندانپزشکی ۹۴

مینا اعظمی

معدل ۱۸.۱۸

 

 

 

نگین برادران جمیلی

معدل ۱۷.۰۸

 

 

 

سید مرضیه حسینی

معدل ۱۷.۳۶

 

 

 

دندانپزشکی ۹۵

 

بهلول عباس زاده

معدل ۱۸.۹۵

 

 

 

صبا فلاح پور

معدل ۱۸.۲۷

 

 

 

میلاد مفید دولت آباد

معدل ۱۷.۸۲

 

 

 

پزشکی ۹۳

سام رحیم نژاد

معدل ۱۸.۲۳

 

 

 

 

سودا علی پور خبیر

معدل ۱۸.۱۵

 

 

فرشاد اشرفی

معدل ۱۸.۰۶

 

 

 

پزشکی ۹۴

خدیجه ذوالقدر

معدل ۱۸.۷۵

 

 

 

 

نرگس منفرد

معدل ۱۸.۴۶

 

 

 

 

 

محمد شریفی فرد

معدل ۱۷.۷۱

 

 

 

پزشکی ۹۵

زهرا صادقی جدی

معدل ۱۷.۷۳

 

 

 

 

میثم صمدی

معدل ۱۷.۴۴

 

 

 

 

مهریار قصبه

معدل ۱۶.۸۸

 

 

 

 

 

اسامی دانشجویان برتر اول تا سوم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵

پزشکی ۹۲

 

زهرا عادلی

معدل ۱۶.۶۰

 

 

 

سید محمد موسوی بقرآباد

معدل ۱۶.۵۴

 

 

 

 

 

نیما قاسم زاده

معدل ۱۶.۰۴

 

 

 

دندان پزشکی ۹۲

 

زهرا مرتضوی مرشت

معدل ۱۷.۴۴

 

 

 

وحید خلیلی

معدل ۱۶.۸۰

 

 

 

فاطمه صفوی هیر

معدل ۱۶.۶۴

 

 

 

داروسازی ۹۲

رویا نیک نژاد

معدل ۱۷.۷۷

 

 

 

سیما نجفی

معدل ۱۶.۰۸

 

 

 

شبنم محمدی نور‌

معدل ۱۵.۸۰

 

 

 

دندانپزشکی ۹۳

آیدا نادری پور

معدل ۱۸.۲۴

 

 

 

تقی صدرایی

معدل ۱۷.۳۶

 

 

 

سیده شیوا داودزاده

معدل ۱۷.۳۳

 

 

 

معصومه ولیلو

معدل ۱۷.۳۳

 

 

 

پزشکی ۹۳

کریم حسین پور

معدل ۱۸.۱۳

 

 

 

شهره پردل

معدل ۱۸.۰۵

 

 

 

سام رحیم نژاد

معدل ۱۷.۴۱

 

 

داروسازی ۹۳

کیمیا مصافی

معدل ۱۸.۴۷

 

 

 

پگاه ترابی معدل

معدل ۱۸.۳۷

 

 

 

آی ناز محمودی

معدل ۱۸.۲۶

 

 

 

دندانپزشکی ۹۴

مینا اعظمی

معدل ۱۸.۱۸

 

 

 

سیده مرضیه حسینی

معدل ۱۷.۳۶

 

 

 

نگین برادران جمیلی

معدل ۱۷.۰۷

 

 

پزشکی ۹۴

 

خدیجه ذوالقدر

معدل ۱۹.۶۷

 

 

 

نرگس منفرد

معدل ۱۷.۳۸

 

 

 

گلناز رشیدی

معدل ۱۷.۰۶

 

 

 

محمد وجدانی

معدل ۱۷

 

 

 

داروسازی ۹۴

نازلی آهنگرزاده

معدل ۱۸.۱۲

 

 

 

علی عرب

معدل ۱۷.۸۰

 

 

 

محمد شعبانی

معدل ۱۷.۴۰

 

 

 

صدف رضوانپور

معدل ۱۷.۴۰

 

 

 

 

 

 

اسامی دانشجویان برتر اول تا سوم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴

دندان پزشکی ۹۲

معدل

دندان پزشکی ۹۳

معدل

وحید خلیلی

۱۸.۳

آیدا نادری پور

۱۷.۳۱

فاطمه صفوی هیر

۱۷.۶۶

معصومه ولیلو

۱۷.۲۱

زهرا مرتضوی مرشت

۱۷.۳

محمد رضا سلیمی موحد

۱۷.۱۷

داروسازی ۹۲

معدل

داروسازی ۹۳

معدل

الناز خانی خیرالدین

۱۹.۰۱

پگاه ترابی

۱۷.۶۱

سید حسین اسبقیان

۱۸.۷۸

کیمیا مصافی

۱۷.۴۲

سیما نجفی

۱۷.۷۸

سحرمیرزایی

۱۶.۴۳

پزشکی ۹۲

معدل

پزشکی ۹۳

معدل

سعید پور مقدم

۱۸.۹۶

شهره پردل

۱۸.۱

سید محمد موسوی بقرآباد

۱۸.۷۴

سام رحیم نژاد

۱۸.۷۱

پیمان صالح زاده

۱۸.۴۷

طوبی طریقی

۱۷.۵۱

پزشکی ۹۴

معدل

دندان پزشکی

معدل ۹۴

خدیجه ذوالقدر

۱۹.۳۲

مینا اعظمی

۱۷.۱۷

نرگس منفرد

۱۷.۳۱

نگین برادران جمیلی

۱۷.۰۵

فاطمه گل صنم لو

۱۷.۲۹

امیر دانش پایه

۱۶.۳۶

داروسازی ۹۴

معدل

 

 

واحد ادهمی

۱۹.۳

 

 

محمد شعبانی مشکول

۱۸.۹۸

 

 

بیتا آردی

۱۸.۴۳

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۹۸۶