دانشجویان برتر

اسامی دانشجویان برتر اول تا سوم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

دندان پزشکی ۹۲

 

وحید خلیلی

۱۸.۳۲

 

 

 

 

 

 

زهرا مرتضوی مرشت

۱۷.۸۳

 

 

 

 

 

 

فاطمه صفوی هیر

۱۷.۷۴

 

 

 

 

 

 

 

دندان پزشکی ۹۳

 

 

مهسا اسمعیلی

۱۷,۰۱

 

 

 

 

 

سیده شیوا داودزاده

۱۶.۳۴

 

 

 

 

 

 

آیدا نادری پور

۱۶.۰۳

 

 

 

 

 

 

دندانپزشکی ۹۴

 

مینا اعظمی

۱۷.۱۹

 

 

 

 

 

سیده مرضیه حسینی چورسی

۱۶.۸

 

 

 

 

 

 

سینا ابوالقاسمی

۱۶.۸

 

 

 

 

 

 

 

داود امدادی حور

۱۶.۴۴

 

 

 

 

 

 

دندانپزشکی ۹۵

 

بهلول عباس زاده

۱۸.۰۹

 

 

 

 

 

 

صبا فلاح پرور

۱۷.۰۸

 

 

 

 

 

 

 

 

میلاد مفید دولت آباد

۱۶.۵۴

 

 

 

 

 

 

دندان پزشکی ۹۶

 

غزل حامدی زاد

۱۷.۳۱

 

 

 

 

 

 

 

سعید قراری

۱۶.۷۷

 

 

 

 

امین سعیدی

۱۶.۶۸

 

 

 

 

 

 

پزشکی ۹۲

سعید پور مقدم

۱۷.۳۱

 

 

 

 

 

 

 

سید محمد موسوی بقرآباد

۱۷.۰۹

 

 

 

 

 

زهرا عادلی

۱۶.۵۱

 

 

 

 

 

 

 

پزشکی ۹۳

 

سام رحیم نژاد

۱۷.۵۷

 

 

 

 

 

سودا علیپور

۱۷.۲۴

 

 

 

 

 

آیلین طریقی

۱۷.۰۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پزشکی ۹۴

 

افشین دهقانی

۱۸.۲۷

 

 

 

 

 

 

 

 

یلدا علیپور خبیر

۱۸.۲۳

 

 

 

 

 

نرگس منفرد

۱۷.۸۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پزشکی ۹۵

 

زهرا صادقی جدی

۱۸.۶۳

 

 

 

 

 

 

 

طوبی جمالی

۱۶.۹۵

 

 

 

 

 

سوین فتاحی مرکز

۱۶.۷۹

 

 

 

 

 

پزشکی ۹۶

 

علیرضا محبی

۱۸.۶۹‌‌‌‌‌‌‌

 

 

 

 

 

 

 

 

شروین خسروی

۱۸.۴۴

 

 

 

 

 

بهروز کرمی قوزلو

۱۸.۱۴

‌‌‌‌

 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۳۹۸