ریاست

دکتر هادی پیری دوگاهه

سمت علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: باکتری شناسی

پست الکترونیکی : h.peeridogaheh@arums.ac.ir

تلفن تماس: ۳۳۵۲۵۳۱۳-۰۴۵

تلفن داخلی ۳۰۰ (تلفنخانه ۱ - ۳۳۵۱۲۰۰۰)

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۵۳۹