رسالت و چشم انداز

رسالت این واحد فراهم آوردن شرایط لازم برای ورود دانشجویان به عرصه های شغلی و خدمات حرفه ای و مسئولیت پذیری و فراهم نمودن شرایط پرورش دانشجویان مسئولیت پذیر و موفق در عرصه های مختلف اجتماعی است

چشم انداز

سعی مابر این است تا سطح علمی واحد پردیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل را ارتقاء دهیم. تا در آینده یکی از قطب های علمی کشور به حساب آید.

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۳۹۵