امور دانشجویی

کارشناس امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی: خانم زهرا آزادی

تلفن تماس ۳۳۷۲۶۰۸۵ داخلی ۲۴۸ پست الکترونیکی: f.farahzadeh@arums.ac.ir

شرح وظایف

  • ثبت نام و تشکیل پرونده امور دانشجویی برای دانشجویان جدیدالورود
  • ارائه وام های تحصیلی، مسکن، ضروری، ازدواج و ودیعه مسکن برای دانشجویان متقاضی واجدالشرایط
  • تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل و ارسال پرونده آنان به معاونت دانشجویی فرهنگی
  • همکاری با واحدهای امور خوابگاه ها و بیمه دانشجویی

واحدهای تابعه

  • مشاوره دانشجویی مسؤول: آقای عقیل کبودین تلفن تماس ۳۳۷۲۶۰۸۵ داخلی ۲۱۵

پست الکترونیکی: moshavereh@arums.ac.ir

  • کمیته انضباطی مسؤول: خانم سولماز استحمامی تلفن تماس ۳۳۵۱۰۰۵۸

پست الکترونیکی: s.estehmami@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۵