گروه مامایی

معرفی گروه

رشته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درسال ۱۳۷۲ با حدود ۲۰ دانشجو در مقطع کاردانی تاسیس گردید. بعد از آن در سال ۱۳۸۵ شروع به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی نمود و در سال ۱۳۸۹ نیز اولین دوره کارشناسی ناپیوسته را نیز پذیرش نمود. هم اکنون نیز حدود ۱۳۰ دانشجو در حال تحصیل دارد. این گروه دارای ده عضو شامل ۶ عضو هیات علمی و ۴ مربی به شرح ذیل می باشد.

مدیر گروه: خانم فیروزه اسدزاده منیر

 

 

 

 

شماره تماس: ۰۴۵۳۳۷۱۴۴۳۶ پست الکترونیکی: f.asadzadeh@arums.ac.ir

 

اعضای هیئت علمی گروه

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه علمی
۱ خانم فیروزه اسد زاده منیر مربی
۲ خانم معصومه رستم نژاد مربی
۳ خانم فریده مصطفی زاده مربی
۴ خانم نسرین همایونفر مربی
۵ دکتر لیلا رئیسی استادیار
۶ دکتر پوران اخوان اکبری استادیار
۷ دکتر سمیرا شهباززادگان استادیار
۸ خانم رویا نیکجو مربی
۹ خانم سمانه دباغ فکری مربی
۱۰ خانم سوسن هوشمندی مربی

 

مربیان بالینی گروه

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات
۱ خانم رأفت کاظم زاده کارشناس ارشد بهداشت باروری
۲ خانم حبیبه صالحی کارشناس ارشد بهداشت باروری
۳ خانم پریسا حاج محمدی کارشناس مامایی

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۸