کمیته تحقیقات دانشجویی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر مهدی حیدرزاده

رشته تحصیلی: آموزش پرستاری

مقطع تحصیلی: دکتری

معرفی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی با هدف استفاده از شایستگی های دانشجویان علاقمند در تمام مقاطع تحصیلی در امر پژوهش، توانمندسازی و هدایت استعدادهای آنها در حوزه پژوهش در بالین و حمایت از طرح های پژوهشی دانشجویی فعالیت می نماید. این کمیته بر اساس آیین نامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه فعالیت می نماید. لازم به ذکر است که علاوه بر سرپرست، شورای مرکزی این کمیته از دانشجویان رشته پرستاری، مامایی، اتاق عمل و فوریت های پزشکی تشکیل شده است. برای مشاهد چارت سازمانی کمیته اینجا کلیک نمایید.

وظایف کمیته تحقیقات دانشجویی

 1. تشکیل شورای پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویان
 2. برگزاری کارگاه های مرتبط با پژوهش برای دانشجویان
 3. بهبود انگیزه در دانشجویان به منظور افزایش فعالیتهای علمی و تحقیقاتی
 4. برگزای سمینارهای تحقیقاتی متناسب با نیازهای دانشجویان
 5. کمک به دانشجویان جهت شرکت در کنگره های داخلی و خارجی
 6. مشاوره و راهنمایی دانشجویان جهت طراحی پروژه های پژوهشی و اجرای آنها

فرم ها و آیین نامه ها

 1. مراحل تصویب طرح تحقیقاتی
 2. فرم ارایه پروپوزال پژوهشی
 3. فرم ارزیابی پروپوزال پژوهشی
 4. دستورالعمل نگارش نهایی طرح پژوهشی
 5. منشور اخلاقی
 6. فرم ارزشیابی گزارش نهایی طرح
 7. فرآیند تالیف
 8. فرآیند ترجمه
 9. اساسنامه وزارتی سیاست گذاری کمیته تحقیقات دانشجویی

لیست کارگاهها و دوره های توانمندسازی دانشجویان

 1. کارگاه های دانشجویی نیمسال اول سالتحصیلی ۹۶- ۹۵
 2. کارگاه های دانشجویی نیمسال دوم سالتحصیلی ۹۶-۹۵
 3. لیست کارگاههای دانشجویان کارشناسی ارشد
 4. لیست کارگاههای دانشجویان کارشناسی

 

 

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۵