فرم ها و فرآیندها

  • برای مشاهده آئین نامه شوراهای پژوهشی و طرح تحقیقاتی اینجا کلیک نمایید.

فرم ها و فرآیندهای مربوط به پایان نامه

 
فرم های پژوهشی مربوط به اساتید

توجه: در صورت انجام مطالعات کارآزمایی بالینی، آن را در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی، ثبت نام کرده و کد دریافت شده را نزد خود نگه دارید تا در صورت نیاز ارایه نمایید.

 

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۳۹۶