تماس با ما

 

نشانی: اردبیل، بزرگراه شهداء، بین چهارراه حافظ و پل سعدی، دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

پست الکترونیکی: fnm-ardabil@arums.ac.ir

تلفن: ۰۴۵-۳۳۷۲۶۰۸۵

دورنگار: ۰۴۵-۳۳۷۲۸۰۰۴

کد پستی: ۵۶۱۵۷۵۱۱۴۷

 

شماره تلفن های مستقیم و داخلی دانشکده

 

ردیف

واحد

کارکنان واحد

شماره تلفن مستقیم

شماره داخلی

۱

دفتر ریاست دانشکده

آقای دکتر مولائی- آقای جاهد

۳۳۷۲۸۰۰۵

۲۵۰

۲

معاون آموزش

خانم دکتر معصومه آقا محمدی

۳۳۷۲۸۰۰۴

۲۵۲

۳

رئیس امور عمومی

آقای موسوی

۳۳۷۱۵۰۲۶

۲۱۶

۴

هیات علمی پرستاری خواهران

خانم مشفقی خانم درآباد- خانم دکتر آقا محمدی

۳۳۷۱۴۴۳۷

۲۱۸

۵

هیات علمی مامایی خواهران

خانم اسدزاده- خانم رستم نژاد

۳۳۷۱۴۴۳۶

۲۱۹

۶

هیات علمی پرستاری برادران

دکتر محمود شمشیری -آقای سوادپور

 

۲۲۰

۷

هیات علمی پرستاری برادران

آقایان دکتر مظفری – دکتر محمدی - دکتر دادخواه

۳۳۷۲۹۳۲۲

۲۲۲

۸

هیات علمی پرستاری خوهران

خانم ها - نیکجو- دکتر شهباززادگان خلیلی دکتر ابراهیمی

۳۳۷۲۹۳۳۲

۲۲۴

۹

مربیان مامایی و پرستاری

خانم ها: حاجی محمدی عالی کاظم زاده بی پیرایه

 

۲۲۳

۱۰

هیات علمی برادران

آقایان دکتر حیدرزاده دکتر اجری

 

۲۲۱

۱۱

هیات علمی پرستاری خواهران

خانم دکتر کریم اللهی خانم نصیری

 

۲۴۳

۱۲

اتاق کارشناسان آموزش

خانم ها فرح بخش- فرح زاده - با وفا

۳۳۷۱۰۲۳۰

۲۰۲

۱۳

مسئول اداره آموزش

خانم آزادواری

۳۳۷۱۰۲۳۰

۲۴۵

۱۴

دبیرخانه

خانم نجف زاده

 

۲۴۹

۱۵

حسابداری

آقای حسن زاده آقای محمدی فر

۳۳۷۳۰۰۲۳

۲۰۴

۱۶

رئیس امور مالی

آقای عباسی

۳۳۷۱۷۳۴۴

۲۰۵

۱۷

مسئول نقلیه و انبار

آقای جعفری

۳۳۷۱۴۰۰۵

۲۱۵

۱۸

کارگزینی

آقای سید امیر عطا موسوی

۳۳۷۱۴۰۰۳

۲۴۷

۱۹

EDO

خانم شفقی

 

۲۵۴

۲۰

کتابخانه

خانم جوانشیر

 

۲۳۰

۲۱

امور دانشجویی و فرهنگی

خانم آزادی - خانم قربانی

 

۲۴۸

۲۲

نگهبان

آقایان: محرمی عبادی- بایرام زاده - محمدی فر

 

۲۵۳

۲۳

تاسیسات

آقای جوهری

۳۳۷۱۴۰۰۵

۲۰۰

۲۴

امور هماهنگی کلاسها

آقای شکاری

۳۳۷۱۷۰۱۳

۲۴۱

۲۵

بسیج دانشجویی

 

۳۳۷۱۷۳۶۱

 

۲۶

مسئول فناوری اطلاعات

آقای شهنام حسینی

۳۳۷۱۱۰۱۹

 

۲۷

حراست

خانم انجمنی

۳۳۷۱۷۰۱۵

۲۱۷

۲۸

دفتر مجله

خانم فتحی خانم درگاهی

۳۳۷۱۷۱۳۷

۲۰۳

۲۹

نامه رسانی

آقای عبادی

 

۲۴۰

۳۰

معاون پژوهشی

خانم دکتر رئیسی

۳۳۷۱۰۷۷۸

۲۰۱

۳۱

کارشناس پژوهش

خانم ایرانی

۳۳۷۱۰۷۷۸

۲۰۳

۳۲

آبدارخانه

خانم مختارنیا

 

۲۵۱

۳۳

سلف سرویس

آقای حسن زاده

 

۲۰۷

۳۴

کمیته انضباطی

خانم استحمامی

 

۲۴۰

۳۵

هیات علمی خواهران

خانم ها الهیاری اخوان اکبری الفبایی سمانه دباغ فکری

 

۲۰۸

۳۶

پراتیک

خانم آزادی

 

۲۱۰

۳۷

مشاوره دانشجویی

 

 

۲۱۳

۳۸

هیات علمی برادران

آقایان: دکتر حبیبی - مهری

 

 

۴۰

کمیته تحقیقات

 

 

۲۲۵

۴۱

کارشناس آموزش بالینی

خانم وثوقی

 

۲۰۹

۴۲

کارپرداری

آقای خانجانی

۳۳۷۱۴۰۰۳

۲۰۶

۴۳

تلفنخانه

خانم خوش ظاهر

۳۳۷۲۶۰۸۵

۳۳۷۲۶۰۸۶

 

 

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۷