کتابخانه

شابکا ی کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی IR-200350005

تاریخچه کتابخانه: کتابخانه دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی از نیمه اول سال ۱۳۹۰ به منظور برآورد نیاز های علمی و اطلاعاتی برنامه های آموزشی و پژوهشی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشته های پرستاری، مامایی، اتاق عمل وفوریت های پزشکی فعالیت های خود را به طور مستقل شروع کرد. سیستم کتابخانه باز و برای سازماندهی منابع از رده بندی NLM استفاده شده است. همه کتاب ها در سیستم نرم افزاری کوها ثبت شده و سیستم امانت دهی اینترنتی می باشد.

بخش های کتابخانه:

  • امانت و مرجع
  • پایان نامه، سمعی و بصری
  • سالن مطالعه
  • بخش فنی

 

 

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۳۹۷