کتابخانه

 

 

شابکا ی کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی IR-200350005

تاریخچه کتابخانه:

 کتابخانه دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، از نیمه اول سال ۱۳۹۰ فعالیت های خود را به طور مستقل شروع کرد و ارائه خدمات به گروه های آموزشی پرستاری، مامایی، اتاق عمل و فوریت های پزشکی را سرلوحه کارخود قرار داد. سیستم کتابخانه باز بوده و برای سازماندهی منابع از رده بندی NLM استفاده شده است. همه کتاب ها در سیستم نرم افزاری Koha ثبت شده و سیستم امانت دهی اینترنتی می باشد.

رسالت کتابخانه:

تقویت و حمایت ازفعالیتهای آموزشی وپژوهشی دانشکده،درجهت ارتقای سطح علمی اساتید و دانشجویان، ازطریق تهیه، توسعه وتسهیل دسترسی به منابع واطلاعات علمی ومدیریت بهره برداری ازآن است.

 

خط مشی ها:

 • تهیه، نگهداری و سازماندهی منابع علمی به منظور حداکثر بهره گیری در امر آموزش و پژوهش
 • همکاری با کتابخانه سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • برنامه ریزی واجرای کارگاه های آموزشی
 • به روزرسانی کتابخانه دانشکده با وجین دوره ای کتابهای موجود

اهداف کتابخانه :

 • شناسایی و تأمین نیازهای علمی و اطلاعاتی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دانشکده
 • مجموعه سازی،سازماندهی و روزآمد نگه داشتن منابع کتابخانه دانشکده
 • فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و راحت به منابع اطلاعاتی برای مراجعین کتابخانه به منظورپشتیبانی ازهدفهای آموزشی وپژوهشی کنونی وآینده دانشکده

بخش های کتابخانه:

 • امانت و مرجع
 • سالن مطالعه
 • بخش فنی
 • بخش آرشیو

جامعه استفاده کننده از کتابخانه دانشکده

 • دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی، اساتید دانشکده و کارکنان دانشکده می باشد.

 

 

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۳۹۸