اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

 

رئیس تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: دکتر ناصر مظفری

تحصیلات و درجه علمی: دکترای آموزش پرستاری، استادیار

اعضاء:

  1. دکتر ناصر مظفری
  2. دکتر بهروز دادخواه
  3. دکتر محمدعلی محمدی
  4. دکتر مهدی حیدرزاده
  5. دکتر منصوره کریم اللهی
  6. دکتر لیلا رئیسی
آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۳۹۷