اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

 

رئیس تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: دکتر ناصر مظفری

تحصیلات و درجه علمی: دکترای آموزش پرستاری، استادیار

اعضاء:

  1. دکتر ناصر مظفری
  2. دکتر بهروز دادخواه
  3. دکتر محمدعلی محمدی
  4. دکتر مهدی حیدرزاده
  5. دکتر منصوره کریم اللهی
  6. خانم فریده مصطفی زاده
آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۸۵