فعالیت های علمی-پژوهشی همکاران

لیست مقالات اخیر اعضای هیئت دانشکده پرستاری و مامایی که در مجلات ISI، PubMed و اسکوپوس به چاپ رسیده است.

لیست کتابهای تالیف و ترجمه شده توسط اعضاء هیات علمی و همکاران دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 1. کاربرد بالینی داروهای تزریقی و محاسبات دارویی. عارفه بدر زاده، اکرم الفبایی. مشاهده جلد کتاب، مشاهده صفحه نخست کتاب
 2. بیماریهای زنان با رویکرد بالینی. فریده مصطفی زاده-رویا متولی، زهرا مهربان. مشاهده جلد کتاب، مشاهده صفحه نخست کتاب
 3. اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل. زهرا تذکری، آسیه موحدپور. مشاهده جلد کتاب، مشاهده صفحه نخست کتاب
 4. کتاب جامع احیاء قلبی ریوی، مغزی در فوریت های پزشکی. نازیلا وثوقی-قدرت اخوان اکبری، فرهاد غیبتی، سعید مهری، راحله محمدی. مشاهده جلد کتاب، مشاهده صفحه نخست کتاب
 5. تغذیه و تغذیه درمانی دودک. زهرا تذکری-مریم نمادی وثوقی. مشاهده جلد کتاب، مشاهده صفحه نخست کتاب
 6. احیاء قلبی ریوی. عفت مظاهری-زهرا تذکری-محمد رضا قدرتی. مشاهده جلد کتاب، مشاهده صفحه نخست کتاب
 7. تاریخ اخلاق و مقررات مامایی، فیروزه اسد زاده، فریده مصطفی زاده. مشاهده جلد کتاب، مشاهده صفحه نخست کتاب.
 8. مایعات و الکترولیت ها، بهروز دادخواه، محمد علی محمدی. مشاهده جلد کتاب، مشاهده صفحه نخست کتاب.
 9. مرجع پرستاری در اورژانس. خاطره سیلانی، معصومه آقامحمدی. مشاهده جلد کتاب، مشاهده صفحه نخست کتاب.
 10. حاملگی های پر خطر. معصومه رستم نژاد، فرناز اهدایی وند. مشاهده جلد کتاب، مشاهده صفحه نخست کتاب.
 11. مراقبت از مادران باردار. فیروزه اسد زاده. مشاهده جلد کتاب، مشاهده صفحه نخست کتاب.
 12. بهداشت مادر و کودک جهت تنظیم خانواده. معصومه خیر خواه. مشاهده جلد کتاب، مشاهده صفحه نخست کتاب.

 

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۳۹۵