کمیته برگزاری امتحانات

اعضاء

شماره نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
۱ دکتر زهرا تذکری دکترای پرستاری مدیر دفتر توسعه
۲ دکتر منصوره کریم اللهی دکترای پرستاری مدیر گروه
۳ دکتر ناصر مظفری دکترای پرستاری معاون آموزشی
۴ خانم فیروزه اسدزاده ارشد مامایی مدیر گروه
۵ خانم راحله محمدی ارشد پرستاری کودکان مدیر گروه
۶ خانم لیلا آزادواری کارشناسی ارشد مسئول آموزش
۷ دکتر محمود شمشیری دکتری پرستاری ناظر آزمون ها

 

 

 

 

 

 

 

شیوه نامه

  1. شیوه نامه کمیته نظارت بر برگزاری آزمونها

فرم

  1. فرم خام سوالات امتحانی نیمسال دوم ۹۶-۹۵
  2. فرم ارزشیابی آزمون های اساتید

صورتجلسه های کمیته امتحانات

 

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۳۹۶