کمیته برگزاری امتحانات

اعضاء

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

۱

دکتر ناصر مظفری

معاون آموزشی و سرپرست گروه پرستاری مراقبتهای ویژه

۲

دکتر محمود شمشیری

مسئول دفتر توسعه

۳

دکتر مهدی حیدرزاده

مدیر گروه پرستاری

۴

خانم فیروزه اسدزاده

مدیر گروه مامایی

۵

خانم شهره مشفقی

مدیر گروه فوریت های پزشکی و اتاق عمل

۶

لیلا آزادواری

مسئول آموزش

۷ نماینده دانشجویان مرتبط با موضوع
 

الف - شیوه نامه ها

  1. شیوه نامه کمیته نظارت بر برگزاری آزمونها
  2. شیوه نامه مصوب ونهایی برگزاری آزمون عملی نهایی دانشجویان پرستاری

ب - فرم ها

  1. فرم خام سوالات امتحانی
  2. فرم ارزشیابی آزمون های اساتید

 

پ - اهم مصوبات کمیته امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی

 

آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۷