جشنواره آموزشی شهید مطهری(فعالیت و فرآیندهای نوآورانه)

آیین نامه جشنواره شهید مطهری

فرنگیس شوقی معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار مفدا وزارت اظهار داشت: جشنواره آموزشی شهید مطهری در ۶ حیطه توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت برگزار می شود، اظهار داشت: این جشنواره در حیطه‌های تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی، یاددهی و یادگیری، ارزشیابی آموزشی اعم از دانشجو‏، هیات علمی و برنامه، مدیریت و رهبری آموزشی، یادگیری الکترونیکی و طراحی و تولید محصولات آموزشی برگزار می‌شود.

شوقی گفت: اعضای هیات علمی با توجه به حیطه‌های شش گانه می توانند تا اواسط دی ماه به ارسال فرایندهای آموزشی خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره آموزشی شهید مطهری همه ساله همزمان با هفته معلم برگزار می‌شود که در این جشنواره فرایندهای برتر آموزشی دانشگاه‌ها در حیطه‌های مختلف برای ما ارسال تا مورد داوری و ارزیابی قرار گیرند.

شوقی اظهار داشت: ما در جشنواره شهید مطهری ۶ حیطه تعیین کرده‌ایم که این ۶ حیطه در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی آمده است.

وی با اشاره به اینکه همه دانشگاه‌های علوم پزشکی حتی دانشگاه‌های غیروابسته و نیمه وابسته مثل دانشگاه شاهد، ارتش و دانشگاه آزاد می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند، افزود: هر دانشگاهی نهایتاً می‌تواند ۶ اثر در ۶ حیطه برای بخش فرایندهای برتر کشوری برای ما ارسال کند.

شوقی خاطرنشان کرد: معاونت آموزشی وزارت بهداشت برگزارکننده این همایش و جشنواره است و محل برگزاری این رویداد چند سالی است که در سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری جشنواره شهید مطهری را تقدیر و شناسایی فرایندهای برتر آموزشی‏ و نوآوری های آموزشی در دانشگاه‌ها ذکر کرد و گفت: جشنواره شهید مطهری بهترین فرصت برای معرفی و شناسایی اقدامات نوآورانه و خلاقانه در دانشگاه‌هاست. یکی از اهداف برگزاری این جشنواره این است که کار آموزش در دانشگاه‌ها اندکی پررنگ دیده شود و اعضای هیات علمی صرفاً به مساله پژوهش فکر نکنند چرا که آموزش و پژوهش باید در دانشگاه‌ها به طور توام مورد توجه قرار گیرد.

فرایندهای برتر دانشکده

فرایندهای برتر دانشکده

- فرایند آموزش مراقبت معنوی در پرستاری

  1.  
آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۶