همایش ها و کارگاهها

‌دسترسی به سامانه همایش ها و سمینارهای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

همایش های انجام شده در دانشکده

  1. کنفرانس علمی پژوهشی پرستاری و سلامت. ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۴. مشاهده برنامه و خلاصه مقالات
  2. اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی‌. مشاهده

کارگاههای سالانه دانشکده پرستاری و مامایی

۱. کارگاههای توانمندسازی اعضای هیئت علمی

۲. کارگاههای توانمندسازی دانشجویان کارشناسی ارشد

 

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۵