کمیته بازآموزی و توانمندسازی اساتید

مسئول

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی حیدرزاده

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش پرستاری

رتبه علمی: استادیار

اعضاء

شماره نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رتبه علمی
۱ فریده مصطفی زاده کارشناسی ارشد مامایی مربی
۲ حبیبه صالحی کارشناسی ارشد مامایی مربی
۳ مدیران گروه های آموزشی    

 

 

 

 

 

 

اهداف

کمیته بازآموزی و توانمندسازی اساتید با هدف آشنایی اعضاء هیأت علمی و مربیان دانشکده پرستاری و مامایی با روشهای نوین آموزشی و پژوهشی و ار تقاء توانمندیهای آنان در تمام ابعاد آموزش نظری، آموزش بالینی و پژوهش فعالیت می‌نماید.

وظایف

  1. آشناسازی مربیان جدید‌الورود با فلسفه و روشهای آموزش
  2. توانمندسازی اعضاء هیئت علمی از طریق کارگاههای بازآموزی روشها و تکنولوژیهای نوین آموزشی
  3. همکاری با کمیته ارزشیابی جهت ارزشیابی روشهای آموزش نظری و بالینی و بازخورد آن به تمام اساتید محترم جهت ارتقاء کیفیت آموزشی
  4. تشویق و کمک به اساتید محترم جهت اجرای روشهای نوین آموزشی
  5. بررسی و هماهنگی فرصتهای آموزشی در داخل و خارج از کشور
  6. ایجاد ارتباط و همکاری بین دانشگاهی با سایر دانشگاههای کشور
  7. بسترسازی برای محیط آموزش از راه دور در دانشکده پرستاری و مامایی

برای مشاهده آخرین برنامه های ارتقای اعضای هیئت علمی به لینک / ‏لینک‬های زیر مراجعه نمایید.

  1. لیست کارگاههای نیمسال اول ۹۶-۹۵
  2. لیست کارگاه های نیمسال دوم ۹۶-۹۵

دسترسی به آئین نامه ها و دستورالعمل های ویژه اعضای هیئت علمی. مشاهده / ‏دانلود

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۶