اخبار

دومین نشست شورای صنفی دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی برگزار شد
با حضور دکتر بهنام مولائی ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی

دومین نشست شورای صنفی دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی برگزار شد

دومین نشست شورای صنفی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی با حضور ریاست و مسئولین محترم دانشکده روز چهارشنبه ۷ آذرماه برگزار شد

ادامه مطلب