اخبار

مراسم تقدیر از زحمات همکاران و اساتید دانشکده پرستاری و مامایی در سال ۱۳۹۷ برگزار شد
در فضایی سرشار از صمیمیت

مراسم تقدیر از زحمات همکاران و اساتید دانشکده پرستاری و مامایی در سال ۱۳۹۷ برگزار شد

مراسم تقدیر از زحمات همکاران و اساتید محترم دانشکده پرستاری و مامایی در سال ۱۳۹۷ با حضور دکتر بهنام مولایی ریاست محترم دانشکده روز شنبه ۲۵ اسفند ۹۷ برگزار شد.

ادامه مطلب