اخبار

تعیین زمان و نحوه برگزاری آزمون آسکی دانشجویان پرستاری۹۳
اولین نشست کمیته اجرایی آزمون آسکی در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد

تعیین زمان و نحوه برگزاری آزمون آسکی دانشجویان پرستاری۹۳

زمان و نحوه برگزاری آزمون آسکی(آزمون ساختارمند بالینی) برای دانشجویان پرستاری ورودی۹۳ در جلسه کمیته اجرایی آزمون مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب
برگزاری نشست مشترک مسئولین کمیته های EDO با حضور معاونت آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی
با هدف بررسی و تدوین برنامه عملیاتی EDO در سال ۹۷

برگزاری نشست مشترک مسئولین کمیته های EDO با حضور معاونت آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی

مسئولین کمیته های EDO طی نشست مشترکی با حضور آقای دکتر مظفری معاونت محترم آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی روز چهارشنبه ۲ خرداد ماه برنامه های عملیاتی خود را به اطلاع مسئول محترم واحد EDO رساندند.

ادامه مطلب