اخبار

خانم دکتر منصوره کریم الهی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

خانم دکتر منصوره کریم الهی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری ایران منصوب شد جدید

خانم دکتر منصوره کریم الهی دانشیار و عضو محترم هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی طی حکمی از سوی دکتر باقر لاریجانی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری منصوب شد

ادامه مطلب
انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته فوریت های پزشکی در دانشکده پرستاری و مامائی
با مشارکت دانشجویان رشته فوریتهای پزشکی دانشکده پرستاری و مامائی برگزار شد

انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته فوریت های پزشکی در دانشکده پرستاری و مامائی جدید

دومین دوره از انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته فوریتهای پزشکی روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار و کار شمارش آرای آن با حضور و نظارت مسئولین این دانشکده انجام و نتایج آن اعلام شد

ادامه مطلب
نشست مشترک مسئولین دانشکده پرستاری ومامایی با اعضای شورای نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه

نشست مشترک مسئولین دانشکده پرستاری ومامایی با اعضای شورای نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه

هفتمین نشست کمیته شورای نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی با حضور دکتر بهروز دادخواه معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و هیئت همراه روز شنبه ۱۱ اسفندماه برگزار شد

ادامه مطلب
سومین دوره از انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی رشته پرستاری در دانشکده پرستاری و مامائی برگزار شد
با مشارکت پرشور دانشجویان رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی

سومین دوره از انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی رشته پرستاری در دانشکده پرستاری و مامائی برگزار شد

سومین دوره از انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی رشته پرستاری روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷ در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار و کار شمارش آرای آن با حضور و نظارت دکتر بهنام مولائی ریاست محترم دانشکده، خانم دکتر آقامحمدی معاونت محترم آموزشی، خانم دکتر لیلا رئیسی معاون محترم تحقیقات و فناوری و آقای موسوی ریاست محترم امورعمومی این دانشکده انجام و نتایج آن اعلام شد.

ادامه مطلب