اخبار

برگزاری کارگاه آشنایی با طب ایرانی دردانشکده پرستاری و مامائی

برگزاری کارگاه آشنایی با طب ایرانی دردانشکده پرستاری و مامائی جدید

کارگاه دو روزه آشنایی با طب ایرانی با استقبال کم نظیر اساتید و پرسنل دانشکده پرستاری و مامایی و تدریس آقای دکتر مسعودی متخصص طب ایرانی روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۱و۲۲ شهریورماه ۱۳۹۶ در این دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه مدیریت بیماران ترومایی در اورژانس پیش بیمارستانی  (PHTM) در دانشکده پرستاری و مامایی

کارگاه مدیریت بیماران ترومایی در اورژانس پیش بیمارستانی (PHTM) در دانشکده پرستاری و مامایی

کارگاه دوروزه مدیریت بیماران ترومایی دراورژانس پیش بیمارستانی با حضور نمایند سازمان اورژانس کل کشور و با تدریس اساتید متخصص طب اورژانس روزهای دوشنبه و سه شنبه ۳۰ و ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶ در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

ادامه مطلب