به منظور بررسی امکانات و زیرساختها جهت توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشکده پرستاری و مامائی انجام شد

بازدید پروفسور زمان زاده عضو محترم بورد پرستاری وزارت بهداشت و هیئت همراه از دانشکده پرستاری و مامایی

۲۲ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۵ کد : ۱۷۵۱ اخبار
تعداد بازدید:۲۹۵
پروفسور زمان زاده عضو بورد پرستاری وزارت بهداشت و هیئت همراه جهت بررسی و ارزیابی امکانات و زیرساختهای دانشکده پرستاری و مامایی جهت ایجاد رشته های پرستاری اورژانس و پرستاری سالمندی در مقطع کارشناسی ارشد روز پنج شنبه ۱۲ مرداد ۹۶ از دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل بازدید نمودند.
بازدید پروفسور زمان زاده عضو محترم بورد پرستاری وزارت بهداشت و هیئت همراه از دانشکده پرستاری و مامایی

در ابتدای این بازدید طی نشستی که با حضور اعضای هیئت علمی و مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد ریاست محترم دانشکده گزارشی از امکانات موجود دانشکده و فعالیت های انجام شده در حوزه های علمی، پژوهشی و فرهنگی ارائه نمودند و در ادامه پرفسور زمان زاده نیز ابراز امیدواری نمود که بورد پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با نظر مساعد نسبت به توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل اقدام نماید. پس از این نشست پروفسور زمان زاده و هیئت همراه با مشایعت ریاست دانشکده به بازدید از فضا و امکانات دانشکده پرستاری و مامایی پرداختند.


۴ رای

نظر شما :