اخبار

مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل برگزار شد
باحضور معاونین محترم آموزشی و درمانی دانشگاه، مدیرکل محترم امور اجتماعی استانداری اردبیل و پیشکسوتان پزشکی و پرستاری اردبیل

مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل برگزار شد جدید

مراسم تکریم آقای دکتر محمدعلی محمدی رئیس سابق و معارفه آقای دکتر بهنام مولائی به عنوان سرپرست جدید دانشکده پرستاری و مامایی با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه و تنی چند از مسئولین استان اردبیل و دانشگاه و همچنین با حضور پرشور دانشجویان، اعضای هیئت علمی و پرسنل این دانشکده روز شنبه ۱۴ مهرماه ۹۷ سالن شهید دهقانی نیا این دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب