معاونت آموزشی دانشکده

آموزش دانشکده برای اجرای صحیح مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی و همچنین انجام امور اداری دانشجویان فعالیت نموده و امور محوله را مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار می‌دهد.
این ادراه با داشتن سابقه طولانی و دارا بودن یک مدیریت، انجام وظایف محوله در رابطه با امور پذیرفته‌شدگان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان از جمله: برنامه‌ریزی و هماهنگی ثبت نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری، بررسی و اقدام گزارش‌های فارغ‌التحصیلی دانشجویان، امور معافیت تحصیلی و نظام وظیفه دانشجویان ذکور مشمول، بررسی درخواست انتقال دانشجویان دانشگاه‌های دیگر به دانشگاه های دیگر، تهیه و ارسال بخشنامه‌های آموزشی، مکاتبات لازم با واحدها و ادارات داخل دانشگاه اردبیل، دانشگاه‌ها، ادارات مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های بیرون از دانشگاه و... را به عهده دارد.

 
آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۲۷۲