معرفی ائمه جماعات

معرفی ائمه جماعات

باسمه تعالی

فرم اطلاعات امامان جماعت نمازهای پنجگانه سطح دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

استان: اردبیل

شهرستان: اردبیل

مسئول دفتر نهاد رهبری: حمید واحدی زاده

مسئول اقامه نماز: علی قربانی ۰۹۳۵۵۳۴۶۶۱۹

تلفن دفتر: ۳۳۵۱۷۷۴۰ ۰۴۵

موبایل مسئول نهاد: ۰۹۱۴۴۵۱۲۳۱۳

 

ردیف

نام مجموعه

محل اقامه نماز

جنسیت

موقع نماز

امام جماعت

ملاحظات

نام

نام خانوادگی

۱

ستاد مرکزی دانشگاه

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

حمید

واحدی زاده

 

ظهر

کاظم

معاضدی

 

۲

دانشگاه علوم پزشکی

مسجد

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

عدیل زاد

حمیدوند

 

ظهر

محمود

جهانگیری

(نایب)

۳

دانشکده پزشکی

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

عبدالمناف

کریمی

 

ظهر

عبدا..

اسدی

(نایب)

۴

دانشکده پرستاری

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

محمود

زاد جهانگیرلو

 

مغرب

 

 

 

۵

معاونت غذا و دارو

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

رحیم

عبدالهی

 

مغرب

 

 

 

۶

خوابگاه شهید باهنر

نمازخانه

برادران

صبح

 

 

 

ظهر

 

 

 

مغرب

صالح

مطهری راد

 

۷

خوابگاه کوثر

نمازخانه

برادران

صبح

 

 

 

ظهر

عزیز

میکائیلی

 

مغرب

 

 

 

۸

خوابگاه آزادگان

نمازخانه

خواهران

صبح

 

 

 

ظهر

 

 

 

مغرب

حسن

خدامرادی

 

۹

خوابگاه فاطمیه

نمازخانه

خواهران

صبح

 

 

 

ظهر

 

 

 

مغرب

ابراهیم

جنگی

 

۱۰

خوابگاه زینبیه

نمازخانه

خواهران

صبح

 

 

 

ظهر

 

 

 

مغرب

رحیم

اکبرزاده

 

۱۱

خوابگاه سبلان

نمازخانه

خواهران

صبح

 

 

 

ظهر

 

 

 

مغرب

یوسف

غایبی

 

۱۲

فوریت پزشکی

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

حسن

صادقی

 

مغرب

 

 

 

۱۳

مرکز بهداشت اردبیل

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

بهاءالدین

یوسفی

 

مغرب

 

 

 

۱۴

بیمارستان امام خمینی (س)

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

علی

امامی

 

مغرب

 

 

 

۱۵

بیمارستان فاطمی

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

ستار

عزیزی

 

مغرب

 

 

 

۱۶

بیمارستان بوعلی

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

رحیم

نوحی

 

مغرب

 

 

 

۱۷

بیمارستان علوی

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

سیدموسی

آقایاری

 

مغرب

 

 

 

۱۸

دانشکده خلخال

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

علی

اصدق

 

مغرب

 

 

 

۱۹

بیمارستان خلخال

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

علی

شمعخانی

 

مغرب

 

 

 

۲۰

بیمارستان ولیعصر (عج) مشکین

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

محسن

قربانی

 

مغرب

 

 

 

۲۱

شبکه بهداشت گرمی

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

فرج

فلاح

 

مغرب

 

 

 

۲۲

شبکه بهداشت نیر

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

مهدی

اجاقی

 

مغرب

 

 

 

۲۳

شبکه بهداشت مشکین

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

جلیل

توحیدی

 

مغرب

 

 

 

۲۴

شبکه بهداشت پارس آباد

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

یوسفعلی

حیدراوغلی

 

مغرب

 

 

 

۲۵

شبکه بهداشت بیله سوار

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

میکائیل

شکوری

 

مغرب

 

 

 

۲۶

شبکه بهداشت سرعین

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

قاسم

اسدی

 

مغرب

 

 

 

۲۷

شبکه بهداشت نمین

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

جعفر

مستوفی

 

مغرب

 

 

 

۲۸

شبکه بهداشت کوثر

نمازخانه

مشترک

صبح

 

 

 

ظهر

سید محمد

اکبری

 

مغرب