اخبار

جلسه شورای اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روز دوشنه ۹۶/۸/۱ باحضور اعضای اصلی و مدعو در محل اتاق جلسات ریاست برگزارشد.
جلسه شورای اقامه نماز دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه برگزار شد.

جلسه شورای اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روز دوشنه ۹۶/۸/۱ باحضور اعضای اصلی و مدعو در محل اتاق جلسات ریاست برگزارشد.

ترویج اقامه نماز در بین کارکنان و دانشجویان یکی از وظایف دینی و معنوی ما در جامعه است و اهتمام در این امر جزو لاینکف وظایف شرعی است

ادامه مطلب