واحد کتابخانه

کتابخانه آموزشکده همزمان با تاسیس آموزشکده پرستاری راه اندازی شد. سازماندهی منابع کتابخانه از رده بندی NLM استفاده شده است. کتابخانه دارای نرم افزار Koha می باشد که جهت ذخیره اطلاعات کتابشناختی و جستجوی منابع مورد استفاده قرار می گیرد

بخش های مختلف کتابخانه عبارتند از:

  • خدمات فنی
  • امانت و مرجع
  • سایت کامپیوتر
  • سالن مطالعه

اهداف کتابخانه آموزشکده کمک به ارتقاء سطح کیفی و تقویت آموزش و پژوهش و فعالیتهای پژوهشی از طریق دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز دانشگاه و مدیریت بهره برداری از این منابع است.

شابکای کتابخانه IR-200410001

 

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۷