نصیب بابایی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشدآموزش پرستاری (داخلی جراجی)

ادرس پست الکترونیکی: n.babaei@arums.ac.ir

سمت: معاون آموزشی

شماره تلفاکس: ۳۲۵۴۵۹۳۶

بارگذاری تصویر

توضیحاتی در مورد آموزشکده و رسالت آن

طراحی وب سایت :A.C.A Co آخرین بروزرسانی: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶