ریاست بیمارستان

دکتر رضا پاکدل

پیام ریاست بیمارستان:

بیمارستان ولیعصر مشکین شهر، اهتمام خویش را برای افزایش رضایت مندی بیماران و ارتقاء سطح کمی وکیفی خدمات ارائه شده قرار داده است که با استعانت از خداوند متعال توانسته است تاحد زیادی به این مهم دست پیداکند.

امیدوارم در سایه توجهات حق تعالی و با همکاری کلیه پرسنل بیمارستان و همت مسئولین شاهدپیشرفت های هرچه بیشتر درآینده باشیم.

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۵