راهنمای مراجعین

راهنمای مراجعین بخش

- کودکان بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیمارهای واگیر دار هستند، از آوردن اطفال کمتر از۵ سال به داخل بخش خودداری شود.

-افراد سالم نیز می توانند انتقال دهنده برخی میکروب ها به بیمار شما باشند، بنابر این در ساعات ملاقات از ازدحام بر بالین بیمار خودداری فرمائید.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۳۹۵