فناوری و اطلاعات

فناوری و اطلاعات

واحد فناوری اطلاعات، به منظور پشتیبانی از سخت افزار ها، نرم افزارها، مدیریت و امنیت اطلاعات بیمارستان فعالیت مینماید، این واحد بر تمامی امکانات و تجهیزات رایانه‌ای بیمارستان از مرحله خرید، نصب، اجر اء، تا پشتیبانی نظار ت دارد. حوزه های کاری شامل سخت افزار، نرم افزار، شبکه، مدیریت ارتباطات درون و بیرون سازمانی، امنیت و مدیریت اطلاعات بیمارستانی میباشد.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۳۹۵